Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!
Голосование
Как Вам новый сайт?
Всего 5 человек

Работа с одарёнными детьми

Дата: 22 марта 2016 в 15:52
Автор: Урад Т. В.

Праграма "Маладыя таленты Беларусі"

(сістэма работы  з адоранымі навучэнцамі)

 

Тлумачальная запіска

 

      Праблема працы з адоранымі навучэнцамі надзвычай актуальная для сучаснага грамадства. Да школы прад'яўляюцца сёння высокія патрабаванні. А што значыць для бацькоў і грамадствы "добрая школа"?

         Гэта школа, дзе добра вучаць па ўсіх прадметах, а ў выніку дзеці лёгка паступаюць у ВНУ.

         *У гэтай школе павінны выкладаць высокакваліфікаваныя і інтэлігентныя педагогі.

         *У школе павінны быць свае традыцыі.

         *Школа павінна даваць сучасную адукацыю.

         *У добрай школе паважаюць асобу дзіцяці, з ім займаюцца не толькі на ўроках, але і ў сістэме дадатковай адукацыі.

          Менавіта таму так важна вызначыць асноўныя задачы і кірункі працы з адоранымі дзецьмі ў сістэме дадатковай адукацыі.

       Тэрміналогія, выкарыстоўваемая пры характарыстыцы пазнавальных магчымасцяў навучэнцаў, уключае такія паняцці як здольнасці, талент, адоранасць, геніяльнасць.

   Здольнасці -  індывідуальныя асаблівасці асобы, якія дапамагаюць ёй паспяхова займацца вызначанай дзейнасцю.

  Талент  - выбітныя здольнасці, высокая ступень адоранасці ў пэўнай галіне дзейнасці. Часцей за ўсё талент выяўляецца ў пэўнай сферы.

  Геніяльнасць - вышэйшая ступень развіцця таленту, звязана яна са стварэннем якасна новых, унікальных тварэнняў, адкрыццём раней нязведаных шляхоў творчасці.

Навукоўцы сёння аднадушныя ў тым, што кожны чалавек валодае велізарным мноствам магчымасцяў, якія захоўваюцца ў ім у выглядзе задаткаў. Вядомая думка навукоўца         

М. Дубініна  аб тым, "што любы чалавек, наколькі б геніяльным ён ні быў, на працягу жыцці выкарыстае не больш адной мільярднай дзелі тых магчымасцяў, якія ўяўляе яму мозг".

       Таленты нараджаюцца не часта, а геніяў наогул за ўсю гісторыю чалавецтва налічваецца не больш 400. Масавая школа звычайна сутыкаецца з праблемай ранняга выяўлення і развіцці здольнасцяў вучня.

       Таму, разважаючы аб сістэме працы з адоранымі дзецьмі, хацелася  б  падкрэсліць думку аб працы са ўсімі дзецьмі, гэта значыць аб максімальным развіцці ўменняў, навыкаў, пазнавальных здольнасцяў.

       Жыццё патрабуе ад школы падрыхтоўкі выпускніка, здольнага адаптавацца да жыцця , камунікабельнага і канкурэнтаздольнага. Менавіта гэта меў на ўвазе псіхолаг і пісьменнік Г.Томпсан, гаворачы: "Здольнасці - тлумачэнне вашага поспеху".

       У рабоце над праграмай “Адораныя дзеці” педкалектыў сыходзіць з наступнага пастулата: максімальнае развіццё ўменняў навыкаў пазнаваўчых здольнасцяў усіх вучняў схільных да развіцця.

Мэта праграмы:

Забяспечыць магчымасці творчай самарэалізацыі асобы ў розных выглядах дзейнасці.

 

 Задачы:

1. Стварэнне сістэмы пазавызначанай працы, дадатковай адукацыі навучэнцаў.

2 Развіццё масавых, групавых і індывідуальных формаў пазаўрочнай дзейнасці.

3. Арганізацыя сістэмы даследчай працы навучэнцаў.

4. Фармаванне сістэмы працы з адоранымі навучэнцамі

5.  Забеспячэнне пераемнасці ў працы пачатковай, сярэдняй і старэйшай школы.

8. Падвышэнне кваліфікацыі педагогаў.

Этапы:

2011-2012  навучальны  год - праектаванне

Мэта:

Падрыхтаваць умовы для фармавання сістэмы працы з адоранымі навучэнцамі ў школе.

Задачы:

1.      Вывучэнне нарматыўнай базы.

2.      Распрацоўка праграмы працы з адоранымі навучэнцамі.

3.      Распрацоўка структуры кіравання праграмай, службовых інструкцый, размеркаванне        

          абавязкаў.

        2012-2013 навучальны год - эксперыментальны

Мэта:

Апрабацыя сістэмы працы з адоранымі навучэнцамі.

Задачы:

1.      Дыягностыка схільнасцяў навучэнцаў.

2.      Распрацоўка метадычных рэкамендацый па працы з адоранымі дзецьмі, асновах навуковага даследавання, матэрыялаў для правядзення класных гадзін, віктарын, свят.

3.      Фармаванне аддзела метадычнай бібліятэкі школы па працы з таленавітымі навучэнцамі.

4.      Адаптацыя вучэбных праграм вывучэння прадмета на павышаным узроўні, факультатываў, гурткоў.

5.      Падвышэнне кваліфікацыі педагогаў.

2013-2014,  2014-2015, 2015-2016  навучальныя  гады - пераход у рэжым функцыянавання

Мэта:

Пераход сістэмы працы з адоранымі навучэнцамі ў рэжым функцыянавання.

Задачы:

1.      Пераход да сістэмы профільнага навучання (10-11 класы).

2.      Аналіз вынікаў рэалізацыі праграмы.

3.      Дасягненне пераемнасці ў выхаванні і развіцці дзяцей на ўсіх этапах навучання ў школе.

4.      Карэкцыя цяжкасцяў педагогаў у рэалізацыі праграмы.

5.      Абагульненне вынікаў працы школы.

 

Кадравае забеспячэнне праграмы

Група

Функцыі

Склад

Адміністрацыйна-кардынацыйная.

Ажыццяўленне агульнага кантролю і кіраўніцтва.

 

Кіраўніцтва дзейнасцю калектыва.

 

 Аналіз сітуацыі

Дырэктар школы

Намеснік па вучэбнай рабоце

Намеснік па выхаваўчай рабоце

 

 

 

Кансультатыўная,

навукова-метадычная 

Каардынацыя рэалізацыі праграмы.

Падрыхтоўка і выданне метадычных рэкамендацый

 

Правядзенне семінараў, кансультацый

 

Аналітычная дзейнасць.        

Дырэктар школы

Намеснік па вучэбнай рабоце

Намеснік па выхаваўчай рабоце

 

Педагогі школы

Ажыццяўленне праграмы ў сістэме пазакласнай працы

 

Выкарыстанне новых педагагічных тэхналогій

 

Арганізацыя даследчай працы навучэнцаў

Педагогі-арганізатары Настаўнікі

 Класныя кіраўнікі

 

 

Метадычнае забеспячэнне сістэмы працы з адоранымі навучэнцамі ў школе

Кірунак дзейнасці

Змест

Інфармацыйнае забеспячэнне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арганізацыйна-метадычнае забеспячэнне

1. Нарматыўна-прававое забеспячэнне:

          

 • Аб правядзенні школьнага тура прадметных алімпіяд
 • Аб правядзенні прадметных тыдняў
 • Аб краязнаўчай канферэнцыі
 • Аб конкурсах, віктарынах

          

2. Праграмнае забеспячэнне (праграмы для вывучэння прадметаў на павышаным узроўні, факультатываў ,гурткоў)

3. Наяўнасць камплекта інфармацыйна-метадычных матэрыялаў (рэкамендацыі, публікацыі, спісы літаратуры па кірунках).

4. Выданне матэрыялаў, ілюстраваных справаздач, прэзентацый.

1. Падвышэнне кваліфікацыі педагогаў праз сістэму

школьных тэматычных семінараў.

2. Распрацоўка праграм і праектаў развіцця сферы

дадатковай адукацыі ў школе.

3.Вывучэнне  і абагульнення працы педагогаў.

4. Маніторынг працы.

 

        

          Асноўныя формы пазаўрочнай

адукацыйнай дзейнасці навучэнцаў школы

Форма

Задачы

Факультатыў

Улік індывідуальных магчымасцяў навучэнцаў.

 

Падвышэнне ступені самастойнасці навучэнцаў.

 

Пашырэнне пазнавальных магчымасцяў навучэнцаў.

 

Фармаванне навыкаў даследчай, творчай і праектнай дзейнасці

Вучнёўская канферэнцыя

Развіццё ўменняў і навыкаў самастойнага набыцця ведаў на аснове працы з навукова-папулярнай, вучэбнай і даведкавай літаратурай.

 

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па вучэбных прадметах.

 

Фармаванне інфармацыйнай культуры навучэнцаў

Прадметныя тыдні

Пашырэнне спектру пазаўрочнай дзейнасці.

 

Падвышэнне матывацыі вучняў

 

Развіццё творчых здольнасцяў навучэнцаў.

Навуковае таварыства навучэнцаў

Прыцягненне навучэнцаў да даследчай, творчай і праектнай дзейнасці.

 

Фармаванне аналітычнага і крытычнага мыслення навучэнцаў падчас творчага пошуку і выканання даследаванняў.

Гурткі, клуб “Паходня”

Развіццё творчых здольнасцяў навучэнцаў.

Садзейнічанне ў прафесійнай арыентацыі.

Самарэалізацыя навучэнцаў у пазакласнай працы

 

 

Арганізацыя даследчай працы навучэнцаў у школе

Класы

 

Этап работы

 

Формы

 

 

1 - 4 класы

Падрыхтоўчы этап:

 • Фармаванне навыкаў навуковай арганізацыі працы.
 • Уключэнне ў актыўныя формы пазнавальнай дзейнасці.
 • Фармаванне пазнавальнай цікавасці.
 • Выяўленне здольных навучэнцаў

Урок.

Пазакласная праца.

Кружкі эстэтычнага цыклу.

Секцыі.

 

5-7 класы

Творчы этап:

 • Удасканаленне навыкаў навуковай арганізацыі працы.
 • Фармаванне пазнавальнай цікавасці.
 • Творчае развіццё навучэнцаў.
 • Індывідуальная праца са здольнымі школьнікамі.

Урок.

Пазакласная праца.

Прадметныя тыдні.

Школьныя алімпіяды.

Факультатывы.

Краязнаўчая канферэнцыя.

Кружкі.

Секцыі.

 

8-9 класы

Развіваючы этап :

 • Удасканаленне навыкаў навуковай арганізацыі працы.
 • Развіццё і пашырэнне пазнавальных інтэрасаў навучэнцаў.
 • Фармаванне даследчых навыкаў.
 • Развіццё інфармацыйнай культуры навучэнцаў

Урок.

Пазакласная праца.

Прадметныя тыдні.

Алімпіяды.

Факультатывы.

Краязнаўчая канферэнцыя

Індывідуальная праца па распрацоўцы праграм, праектаў і выкананню рэфератаў.

Гурток "Камп’ютарная граматнасць".

 

10-11 класы

Даследчы этап:

 • Удасканаленне даследчых навыкаў.
 • Удасканаленне інфармацыйнай культуры навучэнцаў.
 • Самастойнае выкарыстанне  навучэнцамі ведаў уменняў і навыкаў

Урок.

Пазакласная праца.

Прадметныя тыдні.

Алімпіяды.

Факультатывы.

Профільнае навучанне

Індывідуальная праца па распрацоўцы праграм, праектаў і выкананню рэфератаў і даследчых прац.

 

 

План рэалізацыі праграмы

Этап

Мерапрыемствы праграмы

2011-2012 навучальны  год

 • Вывучэнне нарматыўна-прававой базы.
 • Аналіз вынікаў дзейнасці педагагічнага калектыва, матэрыяльна-тэхнічнай базы умоў працы.
 • Удзел у раённых турах  прадметных алімпіяд.
 • Апісанне сістэмы працы з адоранымі навучэнцамі.
 • Удзел у краязнаўчых канферэнцыях.
 • Пошукава-краязнаўчая праца па расшырэнню школьнага музея.
 • Арганізацыя вывучэння асобных прадметаў на павышаным узроўні
 • Распрацоўка Праграмы "Адораныя дзеці".
 • Удзел у конкурсах, спаборніцтвах, праектных мерапрыемствах.

 

2012-2013 навучальны год

 • Дыягностыка схільнасцяў навучэнцаў.
 • Навукова-метадычны семінар для педагогаў школы "Работа з адоранымі навучэнцамі"
 • Дзейнасць краязнаўчага клуба “Паходня”.
 • Удзел у краязнаўчых канферэнцыях.
 • Пошукава-краязнаўчая праца па расшырэнню школьнага музея.
 • Удзел у конкурсах, спаборніцтвах, праектных мерапрыемствах.
 • Папаўненне метадычнай бібліятэкі выданнямі па працы з адоранымі навучэнцамі.
 • Распрацоўка факультатыва  "Асновы выбара прафесіі” 9 кл. 
 • Арганізацыя вывучэння асобных прадметаў на павышаным узроўні
 • Распрацоўка метадычных рэкамендацый па асновах навуковага даследавання школьнікаў.

 

2013-2014 навучальны  год   

 • Дыягностыка схільнасцяў навучэнцаў.
 • Дзейнасць краязнаўчага  клуба “Паходня”
 • Удзел у краязнаўчай канферэнцыі.
 • Пошукава-краязнаўчая праца паўзбагачэнню школьнага музея.
 • Удзел у конкурсах, спаборніцтвах, праектных мерапрыемствах.
 • Папаўненне метадычнай бібліятэкі выданнямі па працы з адоранымі навучэнцамі.
 • Распрацоўка метадычных рэкамендацый.
 • Арганізацыя вывучэння асобных прадметаў на павышаным узроўні
 • Распрацоўка сістэмы заахвочвання пераможцаў алімпіяд, конкурсаў, фестываляў

 

 

2014-2015 навучальны год        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Дыягностыка схільнасцяў навучэнцаў.
 •  Дзейнасць краязнаўчага клуба “Паходня”
 • Удзел у краязнаўчай канферэнцыі.
 • Удзел у конкурсах, спаборніцтвах, праектных мерапрыемствах.
 • Папаўненне метадычнай бібліятэкі выданнямі па працы з адоранымі навучэнцамі.
 • Распрацоўка і сцвярджэнне праграм факультатываў
 • Распрацоўка метадычных рэкамендацый.

 

 

2015-2016  навучальны год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Дыягностыка схільнасцяў навучэнцаў
 • Дзейнасць краязнаўчага клуба “Паходня”
 • Удзел у краязнаўчай канферэнцыі.
 • Удзел у конкурсах, спаборніцтвах, праектных мерапрыемствах.
 • Папаўненне метадычнай бібліятэкі выданнямі па працы з адоранымі навучэнцамі.
 • Распрацоўка і сцвярджэнне праграм факультатываў
 • Распрацоўка метадычных рэкамендацый
 • Абагульненне вопыту работы па праграме “Адораныя дзеці”
 • Маніторынг дзейнасці
 • Распрацоўка рэкламнага буклета
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.